تخفیف ویژه 10 درصدی بازدیدکنندگان وب سایت برای تمام خدمات کلینیک کد تخفیف : drsadeghioff10 (جهت بهره مندی از تخفیف به کلینیک مراجعه و یا تماس بگیرید )

لمینت کامپوزیتی یا لمینت سرامیکی

(کلینیک دکتر الهه صادقی)

امروزه دو روش درمانی دندانپزشکی زیبایی خیلی پر طرفدار است. لمینت کامپوزیتی و لمینت سرامیکی این دو روش می باشند.  این دو روش درمانی برای پوشاندن نواقص ظاهری دندانها بخصوص دندانهای جلو بکار می روند. یکی از سوال های رایجی که مراجعین به دندانپزشکی دارند این است که تفاوت کامپوزیت و لمینت چیست؟ در این مطلب قصد داریم تفاوت دو درمان لمینت کامپوزیتی و لمینت سرامیکی را برایتان شرح دهیم.

تفاوت لمینت کامپوزیتی و لمینت سرامیکی

 تفاوت بین این دوروش درمانی در چند مورد بسیار بارز می باشداز جمله این تفاوت ها می توان بهموارد زیر اشاره نمود.

 پوشش عیب های ظاهری دندان

کامپوزیت در موارد زیرمورد استفاده قرار می گیرد.

  • دندان ها مشکل ظاهری نداشته باشند و فقط بخواهیم رنگ دندان را روشن تر کنیم.
  • فاصله های جزئی بین دندان ها را پر کنیم.
  • در مواردی که دندان خرگوشی یا دندان های کج داشته باشیم.
  • لبه های دندان به صورت جزئی پریدگی داشته باشد.

لمینت کاربردهای متفاوتی دارد. ازجمله این کاربردها عبارتند از:

  • دندان هایی که بخاطر سائیدگی کوتاه شده باشند.
  • دندان هایی که خیلی کج و بد شکل باشند.
  • دندان هایی که لکه تیره روی آن ها باشد و بخواهیم لکه را از بین ببریم.
  • برای درمان شکستگی و ترک خوردگی های شدید از درمان لمینت سرامیکی استفاده می شود

تراش

لمینت سرامیکی نیاز به تراش دندان دارد ولی کامپوزیتی معمولا نیاز به تراش ندارد.

قالبگیری

لمینت سرامیکی نیاز به قالب گیری و ارسال قالبها به لابراتوار دارد. ولی لمینت کامپوزیتی اینگونه نیست و سریعا انجام می پذیرد.

مدت زمان پروسه درمان

متوسط طول درمان لمینت سرامیکی حدود سه هفته از زمان معاینه و قالب گیری اولیه جهت ساخت روکش ها می باشد. در حالیکه لمینت کامپوزیتی در همان جلسه اول انجام می پذیرد. دندان بیمار از نظر ظاهری اصلاح میگردد.

مقاومت درمان

امینت سرامیکی مقاومت بسیار بیشتری نسبت به لمینت کامپوزیتی دارد.

رنگ پذیری

لمینت سرامیکی دارای رنگ پذیری خیلی کمتری نسبت به لمینت کامپوزیتی می باشد.

ماندگاری درمان لمینت کامپوزیت 

در صورت مراقبت مناسب حدود ۴ الی ۵ سال دوام دارند.

آیا ونیر کامپوزیت باعث بدبویی دهان میشود؟

در صورتیکه به صورت اصولی این درمان انجام شود، باعث بدبویی دهان نمیشود. در صورتیکه به صورت غیر علمی کار شود و پالیش کاری نامناسب مشکلاتی برای فرد پدید می آید. عدم امکان استفاده از نخ دندان و در نتیجه ماندن مواد غذایی ریز و همچنین التهاب لثه میتواند باعث بدبویی دهان شود.

 لمینت کامپوزیت نیاز به تراش دارد؟

معمولا مواردی که لمینت کامپوزیت را انتخاب میکنند نیاز به تراش ندارند.  یا در یک یا چند دندان نیاز به تراش بسیار محدود باشد.

آیا لمینت کامپوزیت باعث‌التهاب لثه میشود؟

در صورتی که درمان لمینت کامپوزیت به صورت صحیح انجام شود باعث التهاب لثه نمیشود. التهاب لثه می تواند از برجستگی لمینت کامپوزیت در کنار لثه و یا پالیش نخوردن مناسب در مجاورت لثه ایجاد شود. به جز اشتثنائاتی که رخ می دهد. بعنوان مثال در دوران بارداری بعلت تغییرات هورمونی التهاب لثه در فرد دیده می شود. حتی اگر بصورت اصولی برای درمان کامپوزیت پولیش زده شده باشد.

استفاده از نخ دندان

درمان لمینت کامپوزیت باید به گونه ای انجام گردد که امکان نخ دندان کشیدن به صورت عادی وجود داشته باشد. در برخی موارد ممکن است لمینت کامپوزیتها بیش از حد بهم نزدیک کار شوند. بهمین دلیل امکان نخ دندان کشیدن وجود ندارد.

چه مواد غذایی نباید استفاده کرد

مواد غذایی رنگی باعث رنگ‌ گرفتن کامپوزیت میشود. بنابراین خوردن آنها توصیه نمی شود. از خوردن تخمه و غذاهای سفت هم باید خودداری گردد.این مواد باعث پریدن  گوشه هایی از لمینت کامپوزیت میشود.

WhatsApp chat