تخفیف ویژه 10 درصدی بازدیدکنندگان وب سایت برای تمام خدمات کلینیک کد تخفیف : drsadeghioff10 (جهت بهره مندی از تخفیف به کلینیک مراجعه و یا تماس بگیرید )

اوردنچر در زعفرانیه

اوردنچر چیست؟

اوردنچر در زعفرانیه نوعی پروتز است که روی دندان طبیعی یا ایمپلنت دندان قرار می گیرد. اوردنچر با تکنیک های دندانپزشکی به خصوصی در ریشه دندان یا ایمپلنت دندان ثابت می شود. معمولا از این پروتز در افرادی استفاده می شود که تمام دندان های خود را از دست داده اند.شاید برای اکثر بیماران یک دست پروتز دندان مصنوعی کامل می تواند ناراحت کننده و غیر طبیعی باشد. در صورتی که اوردنچر گزینه خوبی برای بیمارانی است که هنوز ریشه برخی دندان ها در دهانشان باقی مانده است.

 در صورتی که بیماری های دهان سبب از دست رفتن دندان های بیمارباشد، نوع دیگری از درمان اوردنچر باید استفاده شود که تحت عنوان پروتز تلسکوپی، تاج های فلزی داخلی و بیرونی روی دندان های باقی مانده بیمار قرار می گیرند. این روش درمانی قابل اطمینان است و پروتز، طبیعی و قابل جابه جایی است. با این حال، برای استفاده از پروتز تلسکوپی باید تمام دندان های زیرین تحت عصب کشی قرار گیرند.

مزایای استفاده از اوردنچر : 

  • افزایش قدرت جویدن بیمار
  • کاهش حرکت افقی پروتز
  • مقرون به صرفه تر نسبت به روش های مشابه
  • کاهش تحلیل استخوان فک و حفظ تراکم استخوان

اوردنچر درمانی است که مشکل لق بودن دست دندان مصنوعی به وسیله این درمان برطرف می شود. در واقع اوردنچر پروتز کاملی است که در استخوان فک روی تعدادی از پایه های کاشته شده قرار می گیرد. این روش از انواع پروتز متحرک است. دندان های بیمار که عصب کشی شده و با حفظ ریشه دندان کوتاه شده اند می توانند به عنوان پایه های استفاده شده برای گیر کردن دست دندان به کار روند تا برای جایگیری زیر دست دندان، مانند پایه آماده شوند و یا از ایمپلنت هایی که در فک بیمار توسط دندانپزشک قرار داده شده اند برای این منظور استفاده می شود.